Garanti för LG värmepumpar

Vilken garanti lämnas på LG värmepumpar? Vad innebär garanti? Vad är skillnaden på garanti och reklamation?

För LG värmepumpar lämnas 2 års totalgaranti vid köp hos Polarpumpen. Med garanti menas att det är det säljande företaget som har bevisbördan för att påvisa att ett uppkommet fel inte beror på något i produktens ursprungliga beskaffenhet.

Reklamation

Enligt konsumentköplagen och Konsumentverket har alla privatpersoner 3 års reklamationsrätt. Under reklamationstidens första 6 månader ligger bevisbördan på säljaren och resterande 2,5 år på köparen. Under den tiden då bevisbördan ligger på köparen är det upp till köparen att påvisa att felet på produkten är ursprungligt.

Gemensamt

För både garanti och reklamation gäller möjligheten att åberopa någon av följande rättigheter om felet visar sig vara ett ursprungsfel:

– att produkten repareras

– att produkten ersätts av en ny

– att det görs avdrag på priset

– att köpet går tillbaka

Skillnad

Reklamationsrätt innebär dessutom rätten att kunna:

– få ersättning för reparation

– hålla inne betalning

– få skadestånd

Skillnaden mellan reklamation och garanti är sammanfattningsvis alltså att:

– Garanti är det säljande företagets frivilliga förlängning av företagets bevisbörda

– Reklamationstiden varar i 3 år oberoende eventuell garanti

– Under den längre tiden av reklamationsrättens period har konsumenten bevisbördan

– För reklamation har konsumenten fler alternativ att åberopa som sin rättighet om det väl visar sig att produkten har ett ursprungsfel