Skötselråd LG luft-luftvärmepump

Nedanstående skötselråd rekommenderas följas för att maximera livslängden för din LG luft-luftvärmepump:

  • Värmepumpens filter och ovansidan på innedelen ska hållas dammfritt för ett maximalt luftflöde.
  • Om fläkten stängs av och på efter behov, bör du ställa in läget ”på” istället för auto. Om fläkten nu går igång så fungerar den.
  • Se till att pumpen sitter på en fungerande säkring vad gäller strömtillförseln. Kontakta elektriker om så behövs. Experimentera med termostatinställningarna för att hitta de inställningar, som passar bäst i ditt hus.
  • Det gradantal du anger för pumpens arbetsnivå kan skilja från den temperatur du upplever i rummen. Det beror till större delen på att värmepumpen läser av den aktuella temperaturen på en plats, som kanske inte är representativ för hela rummet. Du kan därför behöva ställa in värmepumpen lite högre eller lägre, än den temperatur du önskar i rummet. Testa dig fram!
  • Se till att utedelen hålls fri från is och snö. Ta hjälp av varmvatten för att lösa upp isbildning. Se även till att avfrostningsvattnet dräneras undan från värmepumpen. Om avfrostningsvattnet inte rinner undan kan du tillslut få en mycket stor ishög under värmepumpen, som tillslut blir så hög att den kan skada själva värmepumpen.

Service av LG värmepump

Med jämna mellanrum bör du beställa service till din luft-luftvärmepump. Man brukar rekommendera service ca vartannat år. Anledningen till att service behövs är att smuts letar sig in i maskinen och det är svårt att komma åt ordentligt utan att skada känsliga komponenter. En servicetekniker tittar också över värmepumpen, så att de fungerar som den ska och kan även hjälpa dig att åtgärda problem.

– Här kan du få hjälp med service av LG luft-luftvärmepump